Introducció | Preguntes | Recursos | La gran pregunta | Avaluació |

La Prehistòria

Autor: Laura Gracia

E-mail:

Àrea: Medi natural i social

Nivell: Cicle SuperiorINTRODUCCIÓ

La Prehistòria és el primer gran període de la humanitat i va durar milions d'anys. Aquest període comença amb l'aparició dels primers éssers humans damunt la Terra i s'acaba amb la invenció de l'escriptura.

La Prehistòria es divideix en els següents períodes:

El Paleolític: els primers éssers humans vivien de la caça i de la recol·lecció i eren nòmades.

El Neolític: van aprendre a conrear la terra i a domesticar els animals i van sorgir els primers poblats.

L'Edat dels Metalls: van descobrir la manipulació dels metalls.

PREGUNTES

1) Quan es va començar a dominar el foc i quines millores va suposar per als homes prehistòrics? Explica tres maneres que hi havia de fer foc.

2) Com aconseguien els primers éssers humans els aliments?

3) Com eren els habitatges al Paleolític? Què significa que eren nòmades?

4) Per què diem que els homes i dones del Neolític van ser els primers productors d'aliments? Quines collites es van començar a sembrar al Neolític?

5) On es situaven els primers poblats existents? Amb quins materials estaven construïdes les cabanes?

6) Quins animals van començar a criar en captivitat ? Quins productes penses que n’obtenien?

7) Quins van ser els tres primers metalls utilitzats per fabricar instruments? Enumera algun objecte que es va fabricar.

8) Què són els megàlits? Quina funció tenien?

9) Busca una pintura prehistòrica, enganxa-la i explica què representa.

RECURSOS

Aquestes webs us ajudaran a contestar les preguntes anteriors.

Wikipedia - http://ca.wikipedia.org/wiki/Foc (Foc)
- http://ca.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtic (Ramaderia)
Xtec - http://www.xtec.cat/~csoria1/apunts/catala/paleolit.htm
- http://www.xtec.cat/aulanet/viatge/credit2/01/repro21b.htm
Social en xarxa - http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/.
Diccionari de català - http://www.dicdidac.cat/
Pintura rupestre - http://ca.wikipedia.org/wiki/Pintura_rupestre
- http://www.youtube.com/watch?v=z3furyxLUNo
Google - http://www.google.com
LA GRAN PREGUNTA

Escriu un relat en primera persona sobre un dia al Paleolític o Neolític.(8-10 línies aprox.)

AVALUACIÓ

Aquesta activitat la realitzareu en grups de 2. Es valorarà el vostre esforç, la realització de totes les activitats i l'explicació de la gran pregunta.


Imprimir - Amunt

(Pàgina creada amb el generador la teva Cacera a la Xarxa - http://www.aula21.net/)