PORTADA CURS 2012-13

EIX TRANSVERSAL: Projecte Aigua 2013


Aquest curs, 2012-13, ens adherim a l'Any Internacional de la Cooperació en l'Esfera de l'Aigua, proclamat per l'Assemblea Internacional de les Nacions Unides. Aquesta crida forma part del Decenni Internacional per a l'Acció 2005-2015: "L'aigua, font de vida".


Actualment, 1.100 milions de persones no disposen d’aigua a casa seva i 2.400 milions de persones no tenen accés a sistemes de sanejament.


Per garantir que tothom tingui accés a aigua de qualitat, en primer lloc s’ha de protegir el medi natural d’on prové l’aigua. A més, s’han de garantir els tractaments adequats perquè l’aigua que arribi als usuaris sigui apta per al consum.

D’altra banda, cal exigir que ningú malgasti aigua ni la malmeti amb les seves activitats per tal que altres persones la puguin fer servir. Tothom hi té dret!


Col·lecció 'Una mirada al món'
Col·lecció 'Una mirada al món'

Les Tres Bessones, que sempre estan alerta, en aquest conte ens expliquen la importància de l'aigua al nostre planeta.


Podeu seguir el curs de la nostra investigació a: Projecte Aigua